Aanplantingen op het platteland

Het Regionaal Landschap IJzer & Polder helpt jou, als particulier of landbouwer, met gerichte groenaanplantingen. Hagen, heggen, fruitboomgaarden, knotbomen,... aan jou de keuze. Ons team staat je bij met raad en daad bij de aanleg van streekeigen groen. Bovendien engageert het RLIJ&P zich eveneens voor de nazorg van de aanplantingen, en dit voor de eerste twee jaar na de aanplantingen. Bovendien kom je vaak in aanmerking voor financiële steun

Ook voor jou!

Benieuwd of jouw eigendom zich bevindt in een gebied dat in aanmerking komt voor het opmaken van een plan? Heb je eventueel recht op een financiële tussenkomst? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ben je landbouwer? Contacteer dan Miguel Depoortere via 051 54 59 62 of miguel@rlijp.be

Ben je particulier? Contacteer dan Valentijn Despeghel via 051 54 59 62 of valentijn@rlijp.be