Bestuur

Zowel de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap IJzer & Polder vzw als de Raad van Bestuur zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • -de provincie West-Vlaanderen
 • -de 8 aangesloten gemeenten
 • -verenigingen voor natuur
 • -landbouwverenigingen
 • -verenigingen voor recreatie
 • -toeristische verenigingen
 • -wildbeheereenheden

De Raad van Bestuur bestaat uit achttien stemgerechtigde leden, waarvan negen uit een openbaar bestuur (acht vertegenwoordigers van gemeenten in onze regio en één vertegenwoordiger van provincie West-Vlaanderen), zes leden uit erkende natuurverenigingen, één vertegenwoordiger uit de landbouwsector, één vertegenwoordiger uit de toeristische sector en één vertegenwoordiger voor de wildbeheereenheden. Daarnaast bestaat de Raad van Bestuur ook uit enkele adviserende leden, waarvan o.a. vertegenwoordigers van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld:

 • Guido Decorte, voorzitter
 • Peter Roose, ondervoorzitter
 • Guido Vandenbroucke, ondervoorzitter
 • Kris Degraeve, penningmeester