De 3 Mussen

Het poldergebied ‘De 3 Mussen’ ligt in de Handzamevallei tussen Diksmuide, Beerst en Vladslo. In het najaar van 2011 en 2012 voerde het Regionaal Landschap IJzer & Polder hier grootschalige graafwerken uit in samenwerking met verschillende landbouwers. Dit gebeurde met steun van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Diksmuide. In de eerste fase werden 8.3km private grachten, 2.5km laantjes en 37 weddings (dit zijn poelen langs een gracht) hersteld. Alle weideafsluitingen werden vernieuwd.

Door deze graafwerken krijgt het gebied een betere afwatering en krijgt het vee terug beter toegang tot het water. Ook de natuur- en landschapswaarden worden verhoogd met nieuwe kansen voor onder andere de beschermde kamsalamander en de zwanebloem. Vele vogelsoorten zoals de zomertaling zullen meeprofiteren van de nieuwe look!

In 2013 krijgt het project opvolging en zullen we de volgende fase van de graafwerken afronden over 100ha waar 35 landbouwers actief zijn. Hiervoor worden opnieuw projectsubsidies vrijgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.