Duurzaam landschap en natuur

Het Regionaal Landschap IJzer & Polder onderneemt allerlei initiatieven rond landschapszorg.

Particulieren, landbouwers, gemeentebesturen en verenigingen worden gemotiveerd om mee te werken aan projecten die onze streek aantrekkelijker maken.

Alle initiatieven dragen ook bij tot een betere leefomgeving voor o.a. de kamsalamander, de geelgors,...