Kiekt e kir ier

Onlangs onthulden we de Kiekwand in De Moeren. De houten wand nodigt voorbijgangers uit om doorheen de levensgrote uitsneden van de kiekendief te turen in het prachtige landschap van de Moeren. Anderzijds geeft de wand informatie over de bruine kiekendief die er al rondvliegt en de grauwe kiekendief die hopelijk weldra de oversteek met de Franse grens maakt.

 

Van dieven, gorzen en waterdraken...

Heel wat fietsers passeren via het fietsknooppuntennetwerk Westhoek in de Moeren langs de Kiekwand aan het Groot Moerhof. Wij ontwikkelden bovendien de tijdelijke fietstocht "Van dieven, gorzen en waterdraken" van 43 km die via de knooppunten De Moeren en de IJzervallei verkent. De fietstocht werd opgenomen in "Special KW vakantie 2017", de vakantiebijlage van de Krant van West-Vlaanderen. Je kan de tocht gratis afhalen in het bezoekerscentrum De Blankaart te Woumen of het Groot Moerhof in De Panne. Bijhorende fotozoektocht kan mooie prijzen opleveren.

 

Kiekendief gespot

De bruine kiekendief voelt zich thuis in deze landbouwstreek en ook dit jaar zijn er enkele broedkoppels geteld. Natuurwerkgroep De Kerkuil en Inagro proberen met heel wat initiatieven de leefomgeving van de kiekendief te versterken en de grauwe kiekendief naar hier te lokken. Zo zaaide Inagro in het voorjaar van 2017 de eerste West-Vlaamse vogelakker in bij een landbouwer uit de Moeren.

 

Met deze originele kijkwand willen we de kiekendief als een typische, te koesteren soort zichtbaar maken voor de fietsers in de Moeren. Deze "roofvogel van de polders" past immers bij de identiteit van het beschermde landbouwlandschap van de Moeren. De kiekwand kwam tot stand met medewerking van het Regional Landschap IJzer & Polder, Natuurwerkgroep De Kerkuil, Inagro, het Interreg project Tous Ecocitoyens, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij. Het initiatief kadert in een overkoepelend project "Draagvlakverbreding Landbouw en Milieu" van de Vlaamse overheid en wordt financieel onderstund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Departement Landbouw en visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschapt voor Natuur en Bos.