Natuur

Eén natuur, duizend levens. Op vandaag zijn een derde tot de helft van alle soorten in België bedreigd. De achteruitgang hangt jammer genoeg samen met menselijke activiteit... en dat willen wij graag veranderen. Het Regionaal Landschap onderneemt voor vele soorten actie op het terrein samen met landbouwers en ondersteunt het veldwerk van vrijwilligers van natuurverenigingen. Zo werken we aan mee biodiversiteit in jouw streek. Voor enkele bedreigde soorten zoals de geelgors, kamsalamander en eikelmuis voeren we specifieke actieplannen uit, waarbij we werken aan de instandhouding en uitbreiding van deze zeldzame diersoorten op het platteland.

Ook voor jou!

Een parel in de natuur zijn de poelen. Met het massaal verdwijnen van veedrinkpoelen verdween ook veel waardevol waterleven. Na een grondige inventarisatie in 2009 bleek dat de kamsalamander, een Europees bedreigde soort, nog op een aantal onverwachte plaatsen in onze streek voorkomt. Naar aanleiding hiervan graaft het RLIJ&P nieuwe poelen in de buurt zodat de populatie kamsalamander verder kan uitbreiden. Zin om amfibieën te helpen inventariseren of een poel te graven? Contacteer Miguel Depoortere via 051 54 59 62 of miguel@rlijp.be.

De meeste vogels en vleermuizen hebben het tegenwoordig knap lastig. Met de provinciale campagne "Buitengewone Soorten" doet het RLIJ&P hier iets aan. De inzet van de vrijwilligers en de gastvrijheid van de boeren liggen al vele jaren aan de basis van dit succesvol project. Wil je de aanwezigheid van soorten doorgeven, helpen inventariseren of nestkasten helpen ophangen? Contacteer Natuurwerkgroep De Kerkuil.