Onderhoud het landschap

Loket Onderhoud Buitengebied

Doelstelling van het project "Loket Onderhoud Buitengebied" is het efficiënt organiseren van het beheer van landschappelijke en recreatieve infrastructuur in de Westhoek. Hieronder verstaan we hagen, houtkanten en laanbeplanting langs gemeentewegen of openbaar domein en paden op recreatieve routes of netwerken. We maken een plan op voor het beheer van die groenstroken en recreatieve verbindingen. We deden dit o.a. al binnen de ruilverkavelingen Eggewaartskapelle, 's Heerwillemskapelle, Stuivekenskerke, Fortem en Reninge.

Hagen scheren

Na de aanplanting zorgt het Regionaal Landschap enkele jaren voor het onderhoud. Nadien kun je steeds een beroep doen op vzw 't Boerenlandschap. Dit is een vereniging van boeren en burgers die hagen scheert. Naast het scheren van hagen, verhuurt de vzw ook een compostkeerder (voor het composteren van bedrijfseigen restmateriaal), een draadmachine (voor het afspannen van weide of tuin) en een houtsplijtmachine.

Ook voor jou!

Wens je meer informatie over 't Boerenlandschap, contacteer dan vrijblijvend Régine Schollaert via 057 23 08 59, regine.schollaert@rlwh.be. Meer info op hun website.

Eén van de meest opvallende verschijningen in de polders zijn de knoestige knotbomen. Ze vormen de groene naden van ons vlakke landschap, maar ze vergen wel onderhoud. Heb je zelf zo'n knotbomen staan en ontbreekt je de tijd om het beheer uit te voeren? RLIJ&P brengt knotters en eigenaars van knotbomen bij elkaar. Meer info over knotten? Contacteer Xavier Vlaemynck op 057 23 08 56 of xavier.vlaemynck@rlwh.be