Samenwerking

Het Regionaal Landschap is van ons allemaal.

Om er iets moois van te maken, is samenwerking noodzakelijk tussen:

Door overleg met de verschillende actoren wil het Regionaal Landschap IJzer & Polder de belangen van de doelgroepen op elkaar afstemmen en komen tot een eenvormig streekbeleid.